Leszek Sykulski: Wojna hybrydowa z Ukrainą (zachodnią)? | Geopolityka.net

Leszek Sykulski: Wojna hybrydowa z Ukrainą (zachodnią)?

Fragment tekstu źródłowego - kliknij w tytuł lub źródło (pod tekstem) by przeczytać całość

W polskich mediach głównego nurtu dominuje narracja obliczona na wytworzenie powszechnego poczucia zagrożenia militarnego ze strony Rosji. Na przykłady realnego zagrożenia częstokroć przywołuje się obrazy rosyjskich manewrów wojskowych, naruszania przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty, czy pogróżek kremlowskich polityków, na czele ze straszeniem bronią jądrową. Z takiego przekazu wyłania się obraz nie tylko możliwej bezpośredniej inwazji rosyjskiej na nasz kraj, ale i nawet ewentualnej okupacji części terytorium RP. Z punktu widzenia geopolityki,  rozumowanie takie jest jednak oderwane od rzeczywistości polityki realnej. Zwłaszcza od mentalności elit rządzących rosyjskim ośrodkiem siły.

Próba prowadzenia polityki zagranicznej poprzez bezpośrednie działania („metodą tarana”) jest sprzeczna z zasadami panującymi wśród rosyjskich elit decyzyjnych, wywodzących się w większości z tajnych służb. Zgodnie z klasycznymi prawidłami sztuki podstępu i manipulacji politycznej, stanowiących fundamenty Realpolitik, prawdziwej chęci i gotowości do ataku na danym kierunku nie głosi się publicznie i bezpośrednio. Zasadą jest maskowanie własnych planów, odciąganie uwagi od prawdziwych zamiarów i działanie z zaskoczenia.

Rosyjska polityka zagraniczna jest od wieków bardzo pragmatyczna i prowadzona długofalowo. Od 1991 r. jednym ze strategicznych celów minimum rosyjskiej polityki zagranicznej jest geopolityczne zneutralizowanie zachodniej częściHeartlandu (w przybliżeniu: obszar Europy Środkowo-Wschodniej z północną częścią Bałkanów), maksymalne wyparcie wpływów Stanów Zjednoczonych z Europy (w tym dążenie do podważenia integralności i skuteczności NATO) i osłabienie spójności Unii Europejskiej na rzecz układów bilateralnych (np. Moskwa-Berlin, Moskwa-Paryż).

Obecnie na obszarze zachodniej części Heartlandu istnieje jeden sworzeń geopolityczny – Ukraina, po jej neutralizacji lub dezintegracji (proces postępuje), kolejnym obszarem osiowym zostanie Polska. O wiele korzystniejsze dla Moskwy jest strategiczne rozegranie obu sworzni bez własnego bezpośredniego zaangażowania. W myśl zasady Sun Tzu: „zabij pożyczonym mieczem (…) nie marnuj własnych sił”. Bezpośrednia agresja Rosji na nasz kraj jest mniej prawdopodobna (choć nie niemożliwa) niż sprowokowanie wojny Polski z zachodnią Ukrainą (Galicja/Hałyczyna). W przypadku rozpadu Ukrainy i powstania jakiejś formy państwowości na obszarze dawnej Galicji Wschodniej, taki konflikt jest bardzo prawdopodobny z uwagi na …

Czytaj dalej na: Leszek Sykulski: Wojna hybrydowa z Ukrainą (zachodnią)? – … .

Podziel się tym co czytałeś!

Permalink do tego artykułu: https://www.wojna.info/leszek-sykulski-wojna-hybrydowa-z-ukraina/

%d bloggers like this: